Information


Behandling av personuppgifter - information enligt Dataskyddsförodningen.Roxenmoskincare är personuppgiftansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster eller som annars behandlas när tjänster förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna efterfrågade persnuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte utföra arbete åt er då vi i förekommande fall inte kan säkerställa resultatet av en behandling.


Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvara dina intressen samt i förekommande fall för redovisnings och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att uppgifterna behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall för att vi erhållit ett samtycke från er att behandla upppgifterna.


Uppgifterna kan också användas för affärs - och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.